top of page

Kristian Hersløv

Bakgrunn:

 

Kristian Hersløv er partner i SGB, og arbeider hovedsakelig med forretningsjuridiske spørsmål med vekt på immaterial-, transport- og konkurranserett samt kontrakts- og entrepriserett. Hersløv har videre erfaring med større utbyggingsprosjekter. Han har lang prosedyreerfaring for så vel de ordinære domstoler som for voldgift.

 

Utdanning/år:

  • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1978)

Arbeidserfaring:

  • Grafiske Bedrifters Landsforening

  • Platou Investment AS

  • Praktiserende advokat siden 1983

Medlemskap/verv: 

Advokat og partner

 

Telefon: +47 905 33 137 

E-post: kh@sgb.no 

Hersløv er tilknyttet våre fagfelt innenfor: 

Arbeidsliv 

Eiendom og entreprise 

Last ned kontaktkort:

QR-kode
Kristian Hersløv
bottom of page