top of page

midlertidig sikring og tvisteløsning.

Våre fagområder er nært knyttet til rettslig behandling av sakene. Dette fører til at alle våre advokater har bred erfaring fra domstolene, både til midlertidig sikring av kravene og tvisteløsning. 

Flere av våre advokater har et særlig fokus på - og omfattende erfaring med - rettslige prosesser innenfor både midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyning), voldgift, rettsmekling og ordinære rettsaker.

Prosessadvokatene prosederer våre fagområder for alle landets domstoler, og flere av advokatene har prosedert for Høyesterett. 

Møt menneskene i tvisteløsningsavdelingen: 

bottom of page