top of page

Stein Walter Nilsen

Bakgrunn:

 

Stein Walter Nilsen er partner i SGB, og jobber med problemstillinger knyttet til eiendomstvister og eiendomstransaksjoner.

 

Nilsen bistår forsikringsselskaper og privatpersoner med tvister knyttet opp mot kjøp og salg av fast eiendom, håndverkertvister og boligentreprisetvister. 

 

Utdanning/år:

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2007)

Arbeidserfaring:

  • Claims Link AS

  • Krogsveen Næring

  • Dæhli Bull & Co Advokatfirma

  • Claims Handling AS

Medlemskap/verv: 

  • Den norske advokatforening 

Advokat og partner

 

Telefon: +47 926 08 042 

E-post: swn@sgb.no 

Nilsen er tilknyttet våre fagfelt innenfor: 

Eiendom og entreprise 

Last ned kontaktkort:

QR-kode
Stein Walter Nilsen
bottom of page