top of page

arbeidsliv.

Deltakelse i arbeidslivet og arbeidsplassen er viktig for alle. Bedrifter og virksomheter er bygget opp på kompetanse og ferdigheter hos ansatte, og der jobben; arbeidsforholdet, står helt sentralt hos medarbeiderne. For bedrifter og virksomheter er medarbeiderne ofte den mest verdifulle ressurs. Derfor er personalspørsmål og arbeidsrett viktig for arbeidsgivere og ansatte. Man må være oppmerksom på hva som skal til for at arbeidsplassen skal fungere best mulig. Dette gjelder i alle ledd, fra ansettelse og til arbeidsforholdet opphører, og med alt som reiser seg av muligheter og utfordringer i løpende ansettelsesforhold.

 

Samtidig innebærer den teknologiske utvikling nye tilknytningsformer, hvor tradisjonelle faste ansettelser erstattes med løsere forpliktelser, og som også gir økt fleksibilitet i arbeidslivet. Mange virksomheter har behov for rask omstilling som følge av liberalisering, konkurranse fra “delingsøkonomien”, handel på nett, og automatisering.

 

Vi bistår med bl.a.:

 • Utforming og vurdering av arbeidsavtaler

 • Omorganisering og nedbemanning

 • Midlertidige ansettelser og innleie

 • “Outsourcing” og kontraktørvirksomhet

 • Lønn, bonus og incentiver

 • Oppsigelse/avskjed

 • Likestilling og diskrimineringsforbud

 • Virksomhetsoverdragelser

 • Permisjon og permittering

 • Arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet

 • Varsling og varslingsrutiner

 • Forhandlinger og tvisteløsnin

Møt menneskene i arbeidslivsavdelingen: 

bottom of page