top of page

Bjørn Fr. Salvesen

Bakgrunn:

 

Bjørn Fr. Salvesen er partner i SGB. Etter avlagt juridisk embetseksamen jobbet han de første årene utelukkende med skatt, hovedsakelig i Finansdepartementet.

 

Han gikk deretter over i forretningsadvokatvirksomhet.

 

Foruten å ha opparbeidet seg en bred erfaring som forretningsadvokat, har han opparbeidet seg en særskilt kompetanse innen arbeidsrett, bygg og entrepriserett, kontraktsrett og skatterett. Han prosederer saker for retten..

Utdanning/år:

  • Cand. Jur fra Universitetet i Oslo 1985

  • Regnskap på BI, 1987

Arbeidserfaring:

  • Advoco advokatfirma DA (1999-2020)

  • Advokatfirmaet Sander Truyen & Co (1992 -1999)

  • Advokatfirmaet Neergaard, Mellbye, Schjoldager og Seierstedt (senere Wiersholm) (1988- 1992)

  • Finansdepartementet, skatteavdelingen (1986-1988)

  • Bærum ligningskontor (1985-1986) 

Advokat og partner

 

Telefon: +47 930 42 449 

E-post: bfs@sgb.no 

Salvesen er tilknyttet våre fagfelt innenfor: 

Arbeidsliv

Skatt og generasjonsskifte

Last ned kontaktkort:

QR-kode
Bjørn Fr. Salvesen
bottom of page