top of page

distribusjon.

Med distribusjon mener vi juridisk bistand knyttet til kjøp og salg av varer og tjenester fra produsentleddet, gjennom de enkelte salgsleddene fram til sluttbruker. Vi bistår en rekke aktører med utarbeidelse av ulike avtaler som franchiseavtaler, (ene)forhandleravtaler, agentavtaler og lisensavtaler, produksjonsavtaler, salgs- og leveringsbetingelser mv. Vi rådgir også i valget av distribusjonsform og med organisering av virksomheten. Videre rådgir vi innen konkurranserettslige temaer på distribusjonsfeltet, samt og også på immaterialrett, innen lovvalgsproblematikk, kjøp, forbrukerkjøp, markedsføringslovgivning mv. Våre advokater tilbyr fullverdig og høykompetent rådgivning på feltet, og bistår også ved tvister. Våre advokater har også den kommersielle forståelsen som dette feltet krever. Vi bistår både norske og utenlandske aktører. 

 
Våre advokater har betydelig erfaring innen feltet, både innen retail, restaurantbransjen og tjenestesektoren. Flere har også høstet nasjonal og internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid på feltet. Henrik Renner Fredriksen og Endre Storløkken er høyt rangert i varehandelskategorien i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Endre Storløkken og Karl Anders Grønland er fremhevet i Who’s Who Legal som nasjonale eksperter innen franchise. Fredriksen og Storløkken har eller vil i nær framtid gi ut bøker innen agentrett og franchise. 
 
Distribusjon er utpreget internasjonalt, og dermed legger vi også vesentlig vekt på internasjonal erfaring og internasjonalt nettverk. Fredriksen, Storløkken og Grønland er medlem i International Distribution Institute (IDI), og sistnevnte er utpekt som nasjonal ekspert innen franchise. Storløkken er også medlem i Euro Franchise Lawyers (EFL) som eneste norske advokat, mens Fredriksen er medlem i det internasjonale nettverket Legalmondo. Internasjonal kompetanse og nettverk er helt avgjørende for å kunne gi våre klienter fullverdig bistand. 
Gjennom deltakelsen i FranchiseArkitekt er SGB en del av et større miljø som tilbyr den beste kompetansen innen franchise, for eksempel når det gjelder finansiering, rekruttering og utarbeidelse av franchisekonsept. 
Møt menneskene i distribusjonsavdelingen
bottom of page