top of page

eiendom og entreprise.

Våre eiendomsadvokater er blant landets mest erfarne innenfor sine spesialfelt. Ekspertisen omfatter en rekke områder, herunder

 • eiendomstransaksjoner 

 • tvister etter kjøp/salg av bruktbolig 

 • tvister etter oppføring av nybolig

 • tvister etter håndverkertjenester

 • plan- og bygningssaker 

 • utbyggingsavtaler med offentlige myndigheter og entreprenører 

 • reguleringssaker 

 • oppfølging av og konflikter i entreprisesaker 

 • tvangssalg

 • tomtefestetvister

 • tvister i borettslag og eierseksjonssameier

 • m.m. 

Vi bistår blant annet norske og internasjonale forsikringsselskaper, skadeoppgjørsselskaper, privatpersoner, borettslag, eierseksjonssameier, offentlige myndigheter, meglere og takstmenn. 

Våre advokater holder også jevnlig kurs for våre kunder og samarbeidspartnere. 

Som følge av at vi bistår alle aktører innenfor eiendomssegmentet, vil vi alltid måtte opptre objektivt og saklig. Dette medfører at du kan være trygg på at du får et godt, veloverveid og gjennomtenkt råd fra våre advokater. 

Møt menneskene i vår eiendoms- og entrepriseavdeling: 

bottom of page