top of page

Karl-Anders Grønland

Bakgrunn:

Karl-Anders Grønland er styreleder og partner i SGB.

 

Han jobber hovedsakelig med selskapsrettslige problemstillinger, og var i sin tid sekretær for Aksjelovutvalget som ga sin innstilling til ny aksjelov i NOU 1996:3.

Grønland står bak flere juridiske bøker og publikasjoner i juridiske og økonomiske tidsskrifter. 

Utdanning/år:

 • Norges Handelshøyskole (NHH), bedriftsøkonomisk analyse (1993) 

 • Cand.jur., Universitetet i Oslo (1995) 

 • Master of Negotiation, Harvard Law School (2019)

Arbeidserfaring:

 • Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA, partner (2002-2011) 

 • Advokatfirma Kvale & Co DA, partner (2000-2002) 

 • Dommerfullmektig, Nedenes sorenskriverembete (1997-1998) 

 • Advokatfullmektig, Advokatfirmaet BAHR (1995-1996 og 1998) 

 • Sekretær Aksjelovutvalget (1995-1996) 

 • Vitenskaplig assistent, Institutt for Privatrett (1993-1994)

Medlemskap/verv: 

 • Den Norske Advokatforening 

 • Flere styreverv i norske og utenlandske selskaper

 • Oppført i The International Who’s Who of Business Lawyers (Who’s Who Legal) innen selskapsrett 

Advokat og partner 

Telefon: +47 464 43 307 

E-post: kag@sgb.no 

Grønland er tilknyttet våre fagfelt innenfor:

Selskapsrett 

Distribusjon 

Last ned kontaktkort: 

QR-kode
Karl-Anders Grønland
bottom of page