top of page

skatt og generasjonsskifte.

Advokatene i vår avdeling for skatt og generasjonsskifte bistår departementer, kommuner, norske og utenlandske bedrifter og personer og frivillige organisasjoner i saker omkring skatt, merverdiavgift, regnskapsrett, ligningsforvaltningsrett, skatteinnkreving, privat og næringsrelatert generasjonsskifte, bostyrer i dødsbo m.m. 

Vår rådgivning omfatter bl.a.: 

  • Merverdiavgiftsspørsmål/løsning av merverdiavgiftproblemer

  • Klage eller tvister omkring fastsettelse av skatt eller merverdiavgift, og bokettersyn eller henvendelser fra skatteetaten eller politiet vedrørende skatt og merverdiavgift

  • Utarbeidelse av skattemeldinger for private, næringsdrivende, AS, ANS, DA, KS, samvirkeforetak, stiftelser, foreninger mv, og alt av tax compliance og skatte- og merverdiavgiftsadministrasjon for norske og utenlandske bedrifter

  • Fusjon, fisjon, oppkjøp, omdannelser og andre omorganiseringer, planlegging og gjennomføring

  • Stasjonering av utenlandske arbeidstakere i Norge og stasjonering av norske arbeidstakere i utlandet, arbeidsutleie og pliktige rapporteringer, ansattes godtgjørelser og insentivordninger, samt artistskatt

  • Prosedyre i saker om skatt og merverdiavgift og økonomiske straffesaker for domstolene

  • Skattemessig behandling av immaterielle verdier, slik som ved IKT kontrakter, salg av software til utlandet, beskatning av internasjonale franchiser mv

  • Beskatning av fast eiendom og utbyggingsprosjekter mv

  • Klage over skatteinnkrevingen eller beregningen av skatter, renter mv, og gjeldsforhandlinger vedrørende innkreving av skatter og avgifter mv

  • Due dilligence ifm kjøp av bedrifter vedrørende skatt, merverdiavgift, regnskap mv og særskilte granskninger i forkant av bokettersyn

Møt menneskene i vår avdeling for skatt og generasjonsskifte: 

bottom of page