top of page

Torolv Sundfør

Bakgrunn:

 

Torolv Sundfør er partner i SGB. Han har omfattende erfaring med eiendomstransaksjoner, næringsleie og eiendomstvister.

 

Sundfør er i tillegg fast oppnevnt medhjelper for Oslo tingrett i forbindelse med tvangssalg av fast eiendom. 

Sundfør er også hyppig brukt foredragsholder innenfor tema fast eiendom. 

Utdanning/år:

  • Cand.jur., Universitetet i Oslo (2001)

Arbeidserfaring:

  • Egen advokatpraksis

  • Advokatfirmaet Aaserød

  • Utleiemegleren Forvaltning AS, forvaltningssjef

  • Namsfogden i Oslo

Medlemskap/verv: 

  • Den Norske Advokatforening

  • Sundfør besitter flere styreverv 
     

Advokat og partner

 

Telefon: +47 924 10 200 

E-post: ts@sgb.no 

Sundfør er tilknyttet våre fagfelt innenfor: 

Eiendom og entreprise 

Selskapsrett 

Midlertidig sikring og tvisteløsning 

Last ned kontaktkort:

QR-kode
Torolv Sundfør
bottom of page