top of page

Sofie Lemona

Bakgrunn:

 

Sofie Lemona er partner i SGB. Hun har spisskompetanse innen arv, skifte og økonomisk familierett.

Hun har lang erfaring med gjennomføring av dødsboskifter – ofte som felles advokat for alle arvingene. En stor del av hennes arbeid knytter seg også til gjennomføring av offentlig skifte av dødsbo, ved arbeid for advokat Gitte Marie Lundh Bjurling, som er offentlig oppnevnt bostyrer ved Oslo tingrett.

Sofie prosederer jevnlig for domstolene, med rettslige tvister i arveoppgjør, samt øvrige, tilstøtende rettsområder.

Sofie bistår også med arveplanlegging, ved utarbeidelse av testamenter, gavebrev, ektepakter, samboeravtaler, fremtidsfullmakter samt rådgivning i forbindelse med generasjonsskifter (foregripende arveoppgjør).

I tillegg har Sofie bred kompetanse innen familierett, pengekrav, tvangsinnfordring, husleierett og saker vedrørende begjæring om fravikelse og tvangssalg mv.

Utdanning/år:

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2012) 

Arbeidserfaring:

  • Advokatfirmaet SGB AS, assosiert partner (2024 - )

  • Advokatfirmaet Legalis AS, advokat/senioradvokat (2022-2024)

  • Advokatfirmaet Nicolaisen ANS, advokat (2018-2022) 

  • Advokatfirmaet Nicolaisen ANS, advokatfullmektig (2016-2018) 

  • Skatteetaten, Skatt Øst, skattejuris (2016)

  • Tollvesenet i Oslo og Akershus, juridisk rådgiver (2012-2015)

Medlemskap/verv: 

  • Den Norske Advokatforening 

Advokat og partner

 

Telefon+47 451 31 252

E-post: sl@sgb.no

Lemona er tilknyttet våre fagfelt innenfor:

Skatt og generasjonsskifte

Last ned kontaktkort:

QR-kode for Sofie Lemona
Sofie Lemona
bottom of page